Med tanke på hvordan vi lytter til musikk i dag er et voksende NPS definitivt et stoppested du bør innom med nyutgivelsen din, enten du heter Debut-Lars eller Eidsvåg!