NPS Music

NPS Music skal bidra til økt fokus på og bruk av norsk musikk. Vi kombinerer markedsledende digital teknologi for å skape kommersielle utstillingsvinduer. NPS Music tar sikte på å utjevne konkurransevridende faktorer og arbeider for at norske musikkaktører skal nå ut og frem i den digitale jungelen. Ved å bruke NPS Music skal musikkinteresserte mennesker enkelt kunne navigere seg gjennom et uoversiktlig marked, samt oppdage og bidra til spredning av norsk musikk.

Våre kjerneverdier

Lidenskap og entusiasme
NPS Music er lidenskapelig opptatt av å fremme norske interesser i en stadig omveltende musikkbransje. Våre medarbeidere er sultne, entusiastiske og genuint opptatte av å skape muligheter der andre ser begrensninger. Mange har kalt oss idealister, med rette.

Erfaring og profesjonalitet
Alle som representerer NPS Music har bred kunnskap og erfaring fra major/indie labels, markedsføring, promotering, salg og digitalisering. NPS Music er en garantist for profesjonalitet og en trygg partner.

Nysgjerrig og tilpasningsdyktig
For å finne løsninger som passer for alle, fra artist til publikum, er NPS Music organisert med tanke på å kunne reagere raskt på teknologiske endringer og trender i markedet. Vi er grunnleggende nysgjerrige og tror at tilpasningsdyktighet er alfa og omega for å lykkes med å løfte norsk musikk i den digitale tidsalder.