Hito Promo har samarbeidet godt med NPS fra de startet opp, og setter stor pris på deres arbeid med å synliggjøre og omtale norske artister på ulike digitale plattformer. Med stadig nye konseptutvidelser, fremstår NPS som et viktig utstillingsvindu for et bredt utvalg artister.