Vil du bidra i vårt musikkpanel?

Musikkpanelet vårt består av genuine musikkelskere med en utpreget lidenskap for det norske. Panelets medlemmer er sentrale i NPS og kan beskrives som selskapets ryggmarg. Musikkpanelet lytter til og tar stilling til om musikk skal inkluderes i våre spillelister. I tillegg er de avgjørende i å vurdere kampanjeforespørsler og bidrar i det redaksjonelle arbeidet ved anledning. Ordningen baserer seg på frivillighet, lidenskap og et ønske om å utvikle kunnskap og nettverk i musikkbransjen.

  • Har du lyst til å være med på å bestemme hvilken musikk og hvilke artister som synliggjøres hos NPS?
  • Har du god oversikt over norsk musikk og/eller en spesifikk sjanger?
  • Har du lyst til å utvikle et nettverk og få oversikt over den norske musikkbransjen?

Under finner du en oversikt over hvilke sjangere som trenger nye medlemmer samt et skjema du kan fylle ut hvis du er interessert.

    Det er ikke noe krav at medlemmer av musikkpanelet bidrar i det redaksjonelle. Allikevel, avhengig av aktuell sjanger vil NPS vurdere dette som positivt.