Foto: nopa.no

NOPA

Del Tweet

NOPA er en interesseorganisasjon for alle komponister og forfattere av tekster til musikk. NOPAs formål er å fremme norsk skapende tonekunst, norske musikkverk og tekst i tilknytning til musikk, styrke faglige fellesskap, skape møteplasser og arbeide for låtskriveres kunstneriske og økonomiske interesser.

NOPA ble stiftet i 1937 etter inititativ fra slagerkomponister som Kristian Hauger, Jolly Kramer-Johansen og Bjarne Amdahl. Navnet NOPA tar utgangspunkt i «norske populærautorer». Foreningen har over tusen medlemmer.

Styret

Foreningen ledes av et styre som skal ivareta foreningens drift i samsvar med de vedtak som generalforsamlingen til enhver tid foretar.

NOPAs styre består av valgt styreleder og seks øvrige medlemmer, alle med varamedlemmer. Minst tre av medlemmene velges blant foreningens komponister og minst to blant tekstforfatterne. Begge kjønn skal være representert med minimum to styremedlemmer. Alle velges for to år av gangen.

NOPAs styre. Fra venstre: Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger. På benken: Tove Bøygard, Ingrid Kindem og Bjørn Eidsvåg. Foto: Anne Valeur

Høring om Statsbudsjettet 2017, Næringskomitéen.

18. oktober 2016 var NOPA på høring i Næringskomitéen om Statsbudsjettet 2017.

    Historikk

Norsk Slagerkomponistforening ble stiftet 26. januar 1937 etter initiativ av komponistene Kristian Hauger, Jolly Kramer-Johansen, Bjarne Amdahl, Willy Johansen og Thode Fagelund. Disse utgjorde foreningens første styre og Kristian Hauger ble valgt til foreningens første formann. Den konstituerende generalforsamling fant sted på Hotel Continental. Foreningen skulle fremme slagerkomponistenes interesser, primært gjennom å oppnå representasjon i TONOs styre.

Æresmedlemmer i NOPA

Æresmedlemskap kan tildeles en person, i eller utenfor NOPA, som har gjort en særlig betydelig innsats for norske komponister og tekstforfattere. Forslag om æres-medlemskap avgjøres av styret.

Æresmedlemskap gir ikke i seg selv stemmerett på generalforsamling. Æresmedlemmer er fritatt fra kontingent.

  • Sigurd Jansen (1995)
  • Kjell Karlsen (2001)
  • Lill Øyen (2001)
  • Sigmund Groven (2002)
  • Bendik Hofseth (2008)
  • Ragnar Bjerkreim (2014)
  • Lars Martin Myhre (2016)